Wpływ składników antyagregacyjnych zawartych w ekstrakcie pomidorowym na aktywność trombocytów w warunkach in vitro i ex vivo: badania prowadzone z wykorzystaniem kaniulacji u zdrowych ludzi.

Wpływ składników antyagregacyjnych zawartych w ekstrakcie pomidorowym na aktywność trombocytów w warunkach in vitro i ex vivo: badania prowadzone z wykorzystaniem kaniulacji u zdrowych ludzi.

AUTOR O’Kennedy N. i wsp.
KRAJ USA
PUBLIKACJA Am J Clin Nutr, 2006 rok
TYTUŁ ORYGINALNY Effects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in vitro and ex vivo: a time-course cannulation study in health humans.
STATUS BADANIA Badanie obserwacyjno-pomiarowe ze ślepą próbą.
CZAS TRWANIA BADANIA Minimalny czas pozostawania w ośrodku badawczym, jaki jest konieczny w celu przeprowadzenia 6 godzinnej kaniulacji żył i pobierania krwi w ciągu 24h od zastosowania czynnika eksperymentalnego.
CEL BADANIA Celem badań była ocena aktywności przeciwagregacyjnej  składników ekstraktu pomidorowego w warunkach in vitro oraz ustalenie stopnia ich efektywności u zdrowych ludzi w warunkach ex vivo

 

METODYKA

 

Badaniami właściwymi objęto: 27 osób w wieku 40-65 lat, z  których 23 osoby ukończyły eksperyment. 15 osób, które ukończyły właściwą część badawczą, poddano dodatkowym testom.

 • Zastosowano kryterium wyłączenia z diety osób badanych wszelkich środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego na 1 miesiąc przed rozpoczęciem badań właściwych.
 • Zastosowano kryterium odstawienia przez osoby badane produktów leczniczych o wskazaniach lub pośrednim potencjale zdolności do modulowania funkcji płytkowej na 10 dni przed rozpoczęciem badań właściwych.
 • Zastosowano kryterium włączenia do badań wyłącznie osób nieobarczonych historią chorób ciężkich lub zaburzeń hemostatycznych.

Badania in vitro

Pomiar aktywności agregacyjnej z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Czynniki agregacyjne: tAF (total active fraction) w ramach 3 frakcji: AF1, AF1 i AF3

Próbki krwi pobierane były poprzez nakłuwanie żył od osób pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, które wykazywały normalną aktywność agregacyjną. Krew, która po pobraniu przenoszona była do probówek z cytrynianem sodu poddawana była wirowaniu w celu otrzymania osocza bogatopłytkowego. Otrzymany materiał biologiczny stymulowano ADP, kolagenem lub kwasem arachidonowym.

Badania ex vivo

Schemat badawczy opierał się na kaniulacji żył osób badanych i pobieraniu dwóch prób krwi pełnej na czczo, pomiędzy godziną 07:00 a 08:00 rano. Natychmiast po pobraniu drugiej próbki krwi osoby objęte badaniami, spożywały napój  z substancją aktywną zawartą w preparacie ZAAXTM  lub placebo, po czym po 1.5, 3.0 i 6.0 godzinach były ponownie poddawane pobieraniu krwi metodą kaniulacji. Po każdym pobraniu krwi osoby badane uzupełniały płyny 25mL wody. Po pobraniu krwi na 3h po spożyciu napoju z substancją aktywną zawartą w preparacie  ZAAXTM lub placebo osoby badane spożywały standaryzowaną porcję żywności o wartości energetycznej 465kJ i zawierające 1.8 g białka, 19.9 g węglowodanów oraz 2,6 g tłuszczu (producent komercyjny).

Od 15 osób pobierano krew w celu przeprowadzenia dodatkowych testów: natychmiast po spożyciu napoju oraz po 3, 12 i 24 godzinach (pojedyncze nakłucia żyły).

Dokonywano pomiarów agregacji płytkowej z uwzględnieniem obecności  ADP, kolagenu, kwasu arachidonowego oraz trombiny jako czynników indukujących funkcję agregacyjną płytek krwi.

 • Metody pomiarowe: koagulometria (agregometria)
 • Wyniki pomiarowe wyrażano jako zmiany procentowe stopnia agregacji przed i po spożywaniu napoju z substancją  aktywną zawartą w preparacie ZAAXTM lub placebo.

 

 

WYNIKI

Wyniki badań in vitro: 

 • Bardzo dobre wyniki hamowania aktywności agregacyjnej trombocytów dla wszystkich frakcji tAF w obecności zarówno ADP o stężeniu 7,5 µmol/L, jak i kolagenu o stężeniu 3 mg/L, przyjmującego wartości od 64,9% do 67,1%. P value na poziomie <0,001.
 • Wszystkie frakcje tAF wykazywały znaczącą aktywność antyagregacyjną w obecności każdego czynnika indukującego funkcję płytkową: ADP, kolagenu, kwasu arachidonowego oraz trombiny.

Wyniki badań ex vivo

 • Średni spadek agregacji płytkowej o 21,3% po spożyciu napoju z substancją aktywną zawartą w preparacie ZAAXTM – w porównaniu do wyników wyjściowych.
  P value na poziomie <0,001.

Analiza statystyczna

 • Wartości granicznego stopnia istotności (wartość p) spełniają warunki tzw. wysokiego stopnia istotności statystycznej, co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, iż prezentowane wyniki dotyczące większej populacji będą reprezentatywne dla 99% osób badanych.
  WNIOSKI

Badania wykazały, iż substancje aktywne zawarte w preparacie ZAAXTM wykazują wysoką przydatność jako czynnik hamujący agregację płytkową bez względu na czynnik indukujący aktywność trombocytów i tym samym potwierdziły ich potencjał kardioprotekcyjny uzasadniając włączenie preparatu  ZAAXTM do standardowego postępowania lekarskiego.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejrozumiem