Wpływ ekstraktu pomidorowego na aktywność trombocytów u zdrowych ludzi: podwójnie zaślepione badanie z próbą krzyżową.

 

Wpływ ekstraktu pomidorowego na aktywność trombocytów u zdrowych ludzi: podwójnie zaślepione badanie z próbą krzyżową.

AUTOR O’Kennedy N. i wsp.
KRAJ USA
PUBLIKACJA Am J Clin Nutr, 2006 rok
TYTUŁ ORYGINALNY Effects of tomato extract on platelet function: a double-blinded crossover study in healthy humans.
STATUS BADANIA Randomizowane badanie obserwacyjno-pomiarowe z podwójnie ślepą próbą i kontrolą krzyżową.
CZAS TRWANIA BADANIA Kolekcja materiału biologicznego następowała 3-krotnie w odstępach jednotygodniowych.
CEL BADANIA Celem badań była ocena przydatności substancji aktywnej zawartej w preparacie ZAAXTM jako środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego (dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementu diety) do hamowania agregacji płytek krwi.

 

METODYKA

 

Badaniami objęto: 93 osoby w wieku 45-70 lat, z których 3 zostały wyłączone z powodu trudności z wykonaniem wenesekcji (nacięcia żyły)

  • Zastosowano kryterium wyłączenia z diety osób badanych wszelkich środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego na 1 miesiąc przed rozpoczęciem badań właściwych.
  • Zastosowano kryterium odstawienia przez osoby badane produktów leczniczych o wskazaniach lub pośrednim potencjale zdolności do modulowania funkcji płytkowej na 10 dni przed rozpoczęciem badań właściwych.
  • Zastosowano kryterium normalnych limitów parametrów hematologicznych: hematokryt, liczba trombocytów nie niższa niż 170 x 103/µL, odpowiedź płytkowa na ADP: wartość agregacji wyższa niż 30% po 30s, oraz wyższa niż 20% po 4 min- w celu wyłączenia przypadków o cechach skrajnych i zachowania reprezentatywności grupy badanej.
  • Zastosowano kryterium randomizacji polegające na butelkowaniu i etykietowaniu napojów zawierających substancję aktywną zawartą w preparacie  ZAAXTM  lub placebo z wykorzystaniem usług firmy komercyjnej- w warunkach wyłączających możliwość rozróżnienia napojów przez badaczy i osoby objęte eksperymentem.

Schemat badawczy opierał się na 3 krotnym podawaniu osobom badanym losowo dobieranego napoju z substancją aktywną zawartą w preparacie ZAAXTM  (2TE lub 6 TE)  lub napoju placebo w odstępach jednotygodniowych bez przyporządkowania objętych badaniem do jednorodnej grupy badanej lub kontrolnej.

Osoby badane obejmowano dwukrotnym pobieraniem prób krwi pełnej o objętości 35mL- przed spożyciem napoju oraz 3 godziny po spożyciu.

Dokonywano pomiarów agregacji płytkowej z uwzględnieniem ADP (7,5µmol/L oraz 3 µmol/L) lub kolagenu (3 mg/L)  jako czynników indukujących funkcję płytkową

  • Metody pomiarowe: koagulometria (agregometria)
  • Wyniki pomiarowe wyrażano jako zmiany procentowe stopnia agregacji przed i po spożywaniu napoju z substancją aktywną lub placebo.

 

 

WYNIKI

  • spadek agregacji płytkowŚredni ej o 7,8% (nie mniej niż 7,6%) po spożyciu napoju z substancją aktywną zawartą w preparacie ZAAXTM (6TE lub 2 TE) – w porównaniu do wyników wyjściowych w warunkach stężenia ADP na poziomie 7,5  µmol/L . P value na poziomie <0,001.
  • Średni spadek agregacji płytkowej o 21,3% po spożyciu napoju z substancją aktywną zawartą w preparacie ZAAXTM (6TE) oraz o 12,7% po spożyciu 2 TE– w porównaniu do wyników wyjściowych w warunkach stężenia ADP na poziomie 3  µmol/L. P value na poziomie <0,001.
  • Średni spadek agregacji płytkowej o 17,5% po spożyciu napoju z substancją aktywną zawartą w preparacie ZAAXTM (6TE) oraz o 14,6% po spożyciu 2 TE– w porównaniu do wyników wyjściowych w warunkach stężenia kolagenu na poziomie 3  mg/L. P value na poziomie <0,003.
WNIOSKI

Badania wykazały, iż substancja aktywna zawarta w preparacie ZAAXTM wykazuje wysoką przydatność jako czynnik hamujący agregację płytkową. Ważnym parametrem są wartości granicznego stopnia istotności, które wskazują jednoznacznie, iż pozytywne efekty są powtarzalne i dotyczą zdecydowanej większości grupy reprezentatywnej. Efekty zaobserwowano u 97% osób objętych badaniem. Nie zaobserwowano efektów ubocznych stosowania preparatu.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejrozumiem