Przełom w Wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2015 roku!

22 maja 2015 roku na Konferencji Dydaktycznej Czasopisma Nadciśnienie Tętnicze ogłoszone zostały najnowsze Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym.

Zgodnie z Wytycznymi substancja aktywna zawarta w ZAAX może być stosowana, w celu utrzymania prawidłowej agregacji płytek krwi, u osób z nadciśnieniem tętniczym w profilaktyce pierwotnej.

ZAAX stanowi przełomowe i długo poszukiwane rozwiązanie antyagregacyjne dla osób z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym a także dla osób z ciśnieniem nieustabilizowanym, które nie powinny przyjmować kwasu acetylosalicylowego.

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem Eksperta: prof. Andrzeja Tykarskiego. Wykład dotyczy zastosowania ZAAX u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w świetle najnowszych Wytycznych.

Opinie ekspertów

Wożakowska-Kapłon B., Filipiak K.J., Mamcarz A., Narkiewicz K., Tykarski A., Widecka K. Miejsce wystandaryzowanego ekstraktu z pomidorów w prewencji pierwotnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Czy i kiedy stanowi alternatywę dla kwasu acetylosalicylowego?

Stanowisko grupy ekspertów. Folia Cardiologica 10(2);2015.

 • W związku z obserwowanym od kilku lat ograniczaniem wskazań do stosowania ASA w prewencji pierwotnej schorzeń CV, w cukrzycy i w nadciśnieniu tętniczym, STE „wypełnia lukę”, powstałą w wyniku utraty przez wielu pacjentów z podwyższoną aktywnością płytek wskazań do przewlekłego przyjmowania ASA.
 • Szczególne grupy, dla których preparat jest przeznaczony, to:

  – osoby z grupy wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka CV, u których istnieją nadwrażliwość na ASA, przeciwwskazania do zastosowania tego leku lub wysokie ryzyko powikłań typowych dla ASA;

  – chorujący na cukrzycę i/lub nadciśnienie tętnicze bez jawnej choroby CV;

  – chorzy z nadciśnieniem tętniczym trudno poddającym się kontroli, z nadciśnieniem i uszkodzeniami narządowymi, którzy z innych przyczyn nie przyjmują ASA;

  – osoby z grupy wysokiego ryzyka CV według SCORE niekwalifikujące się jeszcze do terapii przeciwpłytkowej;

  – osoby z nadwagą lub otyłością.

 • Warto pamiętać, że STE może być korzystnym uzupełnieniem terapii antyagregacyjnej w prewencji wtórnej, zwłaszcza w przypadku oporności na stosowany lek przeciwpłytkowy lub niezadawalającą adherencję pacjenta do takiego leczenia, choć miejsce STE w tych właśnie wskazaniach klinicznych wymaga dalszych badań.

Miazga A., Kostka-Jeziorny K., Begier-Krasińska B., Tykarski A. Wystandaryzowany ekstrakt z pomidorów (Fruitflow) – czy stanowi alternatywę dla kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?

Nadciśnienie Tętnicze rok 2014, tom 18, nr 1

 • Wieloczynnikowe działanie STE: obniżające ciśnienie tętnicze, antyagregacyjne, antydiabetogenne, antyoksydacyjne oraz ochronne na śródbłonek dowodzą, że (…), może istotnie wpływać na obniżenie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
 • (…) zgodnie z posiadanymi obecnie danymi STE wydaje się być szczególnie korzystnym alternatywnym wobec ASA narzędziem profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych.
 • (…) STE może być korzystnym uzupełnieniem terapii antyagregacyjnej w prewencji wtórnej.

Paszkowski T. Terapia antyagregacyjna w prewencji powikłań położniczych. www.e-medycyna.pl 

 • W przeciwieństwie do ASA mechanizm działania (…), WSSTE jest wielokierunkowy i dotyczy wielu szlaków aktywności metabolicznej trombocytów. Mechanizm jest całkowicie i szybko odwracalny. Nie wykazano interakcji z innymi lekami. 
 • Korzystniejszy profil bezpieczeństwa [WSSTE] w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym, a w związku z tym możliwość rozpoczęcia terapii antyagregacyjnej już od momentu zajścia w ciążę a nawet w okresie około koncepcyjnym.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejrozumiem